Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4957/BTC-ĐT về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ năm 2011 theo Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4957/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4957/BTC-ĐT
V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư NSNN và vốn TPCP năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các công văn số 1070/BKHĐT-TH ngày 24/02/2011 và số 1818/BKHĐT-TH ngày 25/3/2011 gửi các Bộ, ngành và địa phương hướng dẫn việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 và rà soát, điều chỉnh việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011.

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 28/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, sau khi đã rà soát, điều chỉnh lại theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, các công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có ý kiến của cấp có thẩm quyền thì thực hiện việc phân bổ lại kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 và gửi cơ quan Tài chính như sau:

- Đối với các Bộ, ngành Trung ương: văn bản phân bổ lại kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 được gửi về Bộ Tài chính, đồng gửi Kho bạc nhà nước (trung ương).

- Đối với các địa phương: văn bản phân bổ lại kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 được gửi về Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố.

Việc thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn (điều chỉnh) và thanh toán vốn được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ NSNN, Vụ I, KBNN;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4957/BTC-ĐT về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ năm 2011 theo Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171