Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4952/VPCP-QHQT tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Ai-len cho xã đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4952/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4952/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại công văn số 06/TTr-UBDT ngày 25 tháng 5 năm 2012, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3492/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 5 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 6669/BTC-QLN ngày 18 tháng 5 năm 2012), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2036/LĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 6 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban Dân tộc chủ trì tiếp nhận 5,5 triệu Euro viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo nguyên tắc, tiêu chí nêu tại văn bản trên của Ủy ban Dân tộc.

2. Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ tiến hành các thủ tục để ký kết văn bản tiếp nhận khoản viện trợ này.

3. Ủy ban Dân tộc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4952/VPCP-QHQT tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của Ai-len cho xã đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.621
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106