Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4910/UBND-TM về việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá, kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2008 theo Công điện số 03 BTC-QLG của Bộ Tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4910/UBND-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 02/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4910/UBND-TM
V/v triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá, kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2008 theo Công điện số 03 BTC-QLG của Bộ Tài chính

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ban – ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc thành phố.

 

Thực hiện Công điện số 03 BTC-QLG ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước thuộc thành phố và các Sở - ban – ngành thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4395/UBND-TM ngày 11 tháng 7 năm 2008 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về triệt để xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt để đẩy giá lên cao.

2. Giao Sở Tài chính:

- Kiểm soát chặt chẽ việc hạch toán chi phí những hàng hóa, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước không qua đấu thầu, đấu giá; rà soát phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá phù hợp với quy định hiện hành đảm bảo không vượt quá tổng mức dự toán năm 2008 Ngân sách đã cân đối cho nhiệm vụ này.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng trọng yếu thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ và các quy định của pháp luật, công khai thông tin về giá theo quy định.

- Phối hợp Cục Thuế thành phố triển khai việc giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn loại bỏ các chi phí không hợp lệ, tính đủ giá thành để xác định giá bán hợp lý.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn số 3000/UBND-TM ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước tại địa phương thực hiện đúng về tiết kiệm chi ngân sách góp phần giảm lạm phát.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi từ ngân sách Nhà nước, nhất là chi cho hội nghị, công tác, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản, kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng quy định.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát thực hiện cắt giảm đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai ngay các biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, các biện pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng và chi tiêu ngân sách Nhà nước.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đề xuất các danh mục, giá trị của dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách trong kế hoạch năm 2008 phải cắt giảm; đồng thời tổng hợp tình hình đầu tư, khả năng hấp thụ vốn và giải ngân, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những giải pháp cần thiết bảo đảm phát triển sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố.

4. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính đề xuất biện pháp quản lý giá vật liệu xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối để bảo đảm cung ứng hàng hóa vật liệu xây dựng với giá cả hợp lý.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật thực hiện mọi biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm thường xuyên tại 3 chợ đầu mối và các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố.

6. Viện Kinh tế có trách nhiệm phân tích đánh giá tác động của thị trường, tham mưu và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chính sách chiến lược kiềm giữ giá, không để tăng giá đột biến trên địa bàn.

7. Giao Cục Thuế thành phố tăng cường kiểm tra về thuế kết hợp với kiểm tra giá theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1676/TCT ngày 29 tháng 4 năm 2008; đồng thời cử cán bộ có thẩm quyền tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường theo đề nghị của Sở Công Thương, Sở Tài chính để xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

8. Giao Cục Hải quan thành phố:

- Phối hợp với Bộ đội biên phòng tổ chức kiểm soát chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, gian lận qua giá. Kiểm soát có hiệu quả hoạt động nhập khẩu, chống thất thu thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức thông quan nhanh, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu nhất là đối với các nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất.

9. Giao Kho bạc Nhà nước thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh tiến độ giải ngân, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán và thanh toán kịp thời cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm soát chi, đồng thời chủ động phối hợp với Sở Tài chính triển khai các biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành các quy định và các biện pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng và chi tiêu ngân sách nhà nước.

10. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành tích cực triển khai các biện pháp an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và các chính sách trợ giúp hợp lý đối với các đối tượng gặp khó khăn trong sản xuất; hỗ trợ kịp thời theo quy định của các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, thu nhập thấp.

Trên đây là các biện pháp bình ổn giá, kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2008 theo Công điện số 03 BTC-QLG của Bộ Tài chính. Trong quá trình các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, có báo cáo và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Báo-Đài thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Phòng TCTMDV (7b), THKH;
- Lưu: VT, (TM/V) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4910/UBND-TM về việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá, kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong những tháng cuối năm 2008 theo Công điện số 03 BTC-QLG của Bộ Tài chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81