Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4789/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đỗ Văn Quốc
Ngày ban hành: 14/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4789/BGTVT-TC
V.v Số tiền lãi được hưởng của Việt Nam từ khoản niên liễm tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) .

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Về việc đề nghị xử lý số tiền lãi được hưởng của Việt Nam từ khoản niên liễm tổ chức Hàng hải quốc tế theo đề nghị của Cục Hàng hải VN tại văn bản số 925/CHHVN-HTQT ngày 15/5/2009, ngày 8/6/2009 Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 3761/BGTVT-TC để thoả thuận với Bộ Tài chính.

Ngày 6/7/2009 Bộ Tài chính đã có ý kiến xử lý nêu tại văn bản số 9567/BTC-HCSN, Bộ GTVT đề nghị Cục Hàng hải VN căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên (có bản photo gửi kèm theo) để xử lý số tiền lãi mà Việt Nam được hưởng từ khoản đóng góp niên liễm cho Tổ chức Hàng hải quốc tế giai đoạn 1998-2005 theo qui định.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Cục QLN&TCĐN, Vụ HCSN - Bộ Tài chính;
Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Đỗ Văn Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4789/BGTVT-TC ngày 14/07/2009 về việc số tiền lãi được hưởng của Việt Nam từ khoản niên liễm tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.007

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198