Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4711/BTC-KHTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 787/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 4711/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hồng Hà
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4711/BTC-KHTC
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính.
- Các Dự án thuộc Bộ Tài chính.

 

Ngày 30/3/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt Quyết định số 787/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (thay thế Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 20/9/2010). Để đảm bảo thực hiện thống nhất trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện, tra cứu tài liệu, Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Đối với các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu theo Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Các đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng phân cấp quy định tại Quyết định số 2368/QĐ-BTC .

Đối với các gói thầu chưa phê duyệt đấu thầu: Các đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu đã trình theo phân cấp quy định tại Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhưng chưa được phê duyệt, các đơn vị thực hiện bàn giao hồ sơ theo quy định để tổ chức theo đúng quy định về phân cấp hiện hành.

2. Các nội dung điều chỉnh, sửa đổi bổ sung của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 so với Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 20/9/2010 theo phụ lục đính kèm.

3. Việc đăng tải nội dung Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012, bao gồm: Quy chế đấu thầu, các mẫu hồ sơ mời thầu, mẫu báo các đánh giá hồ sơ dự thầu, mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, mẫu cung cấp thông tin đấu thầu… trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tại địa chỉ: http://www.mof.gov.vn (chuyên mục thông tin đấu thầu) và website nội bộ Bộ Tài chính tại địa chỉ: http://www.btc, đề nghị các đơn vị truy nhập tra cứu, tải về các tài liệu.

Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn để các đơn vị thuộc Bộ biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục TH&TKTC (để đăng công khai Quyết định số 787/QĐ-BTC)
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Nguyễn Hồng Hà

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4711/BTC-KHTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 787/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161