Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4653/UBND-TH về tiếp tục thực hiện Công văn số 2985/UBND-TH ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4653/UBND-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 07/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4653/UBND-TH
Về tiếp tục thực hiện Công văn số 2985/UBND-TH ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân TP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi:

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:
+ Sở ban ngành thành phố;
+ Tổng Công ty Nhà nước thuộc TP;
+ Ban Quản lý Khu chế xuất - Công nghiệp TP;
+ Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố;
+ Ban Quản lý các khu đô thị thành phố.
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện;

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 2985/UBND-TH ngày 11 tháng 5 năm 2006 chỉ đạo một số biện pháp cần phải tiến hành nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân quận - huyện, Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất - Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các khu đô thị báo cáo các vụ việc tham nhũng, lãng phí và hình thức, nội dung xử lý vi phạm tại cơ quan, đơn vị mình cho Thanh tra thành phố trước ngày 20 tháng 6 năm 2006. Thanh tra thành phố tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2006.

Tuy nhiên theo Công văn số 1046/TTTP ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Thanh tra thành phố, đến ngày 30 tháng 6 năm 2006 Thanh tra thành phố chưa nhận được báo cáo của các đơn vị có tên nêu trên đúng theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2985/UBND-TH ngày 11 tháng 5 năm 2006.

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất - Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý các khu đô thị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận huyện phải thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện báo cáo các vụ việc tham nhũng, lãng phí và hình thức, nội dung xử lý vi phạm tại cơ quan, đơn vị mình cho Thanh tra thành phố trước ngày 20 tháng 7 năm 2006. Thanh tra thành phố tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 7 năm 2006./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4653/UBND-TH về tiếp tục thực hiện Công văn số 2985/UBND-TH ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0