Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4629/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án Xây dựng khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển điện gió nối lưới tại Việt Nam do Đức tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4629/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4629/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh dự án Xây dựng khung pháp lý và HTKT cho phát triển điện gió nối lưới tại Việt Nam do CHLB Đức tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4086/BKHĐT-KTĐN, ngày 24 tháng 6 năm 2011) về việc điều chỉnh dự án do Chính phủ CHLB Đức tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án "Xây dựng khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển điện gió nối lưới tại Việt Nam" đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 với số vốn bổ sung là 551.991 Euro từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ CHLB Đức. Vốn đối ứng của dự án tương đương 100.000 Euro do Bộ Công Thương tự cân đối trong ngân sách hàng năm của Bộ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo chính thức với phía Đức về việc gia hạn và bổ sung vốn nêu trên.

3. Bộ Công Thương tiến hành hoàn thiện và phê duyệt văn kiện điều chỉnh dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA và lưu ý các ý kiến được nêu tại Mục III công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4629/VPCP-QHQT điều chỉnh dự án Xây dựng khung pháp lý và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển điện gió nối lưới tại Việt Nam do Đức tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.293

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152