Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4496/VPCP-KTTH về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4496/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4496/VPCP-KTTH
V/v xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ PCLB, TKCN 

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 158/TTr-UB ngày 08 tháng 5 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3744/BKH-KTDV ngày 27 tháng 5 năm 2009, của Bộ Tài chính tại văn bản số 8587/BTC-DTQG ngày 15 tháng 6 năm 2009 về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vật tư thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia đã cấp cho các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2006 đến năm 2008 và dự kiến phân bổ trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho các Bộ, ngành, địa phương năm 2009; trên cơ sở đó giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia, bảo đảm phù hợp với lượng tồn kho hiện có và nhu cầu tình hình thực tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, Các Vụ: NC, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4496/VPCP-KTTH về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.139

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35