Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4391/LĐTBXH-KHTC về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4391/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 17/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4391/LĐTBXH-KHTC
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 1693/CTUBND-HC ngày 26/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư, xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để tôn vinh các liệt sỹ; đáp ứng nhu cần thăm viếng của nhân dân và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương theo như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết.

2. Về nguồn kinh phí:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ; mức hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ cấp tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp ưu đãi người có công với cách mạng đối với các địa phương ngân sách Trung ương phải bổ sung cân đối trên 50% chi cân đối ngân sách địa phương, tối đa bằng 80% tổng số vốn công trình và không quá 5 tỷ đồng/công trình mới, 2 tỷ đồng/công trình cải tạo, nâng cấp.

Hàng năm, căn cứ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác Mộ - Nghĩa trang liệt sỹ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ cân đối hỗ trợ kinh phí để xây dựng nghĩa trang liệt sỹ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh; trong năm 2010 sẽ hỗ trợ 5 tỷ đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh huy động nhiều nguồn kinh phí để thực hiện dự án và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện dự án theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Sóc Trăng;
- Sở LĐTBXH Sóc Trăng;
- Cục Người có công;
- Lưu VP, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4391/LĐTBXH-KHTC về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234