Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 438/VPCP-QHQT dừng thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 438/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 438/VPCP-QHQT
V/v dừng triển khai thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 170/TTr-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9815/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 12 năm 2009) của Bộ Tài chính (công văn số 18356/BTC-QLN ngày 30 tháng 12 năm 2009), về việc dừng triển khai thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn sử dụng nguồn vốn ODA Hàn Quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc dừng triển khai Dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc rút kinh nghiệm về cách thức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án để không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực chung của Chính phủ về tăng cường thu hút và hiệu quả sử dụng ODA.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục cụ thể với các cơ quan hữu quan của Chính phủ Hàn Quốc về việc chấm dứt Hiệp định vay vốn Dự án. Về việc xử lý các vấn đề cụ thể của Dự án, đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 438/VPCP-QHQT dừng thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.687
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.239.56