Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4371/BNN-KH về Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4371/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Quốc Luân
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4371/BNN-KH
V/v: Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp đến năm 2020.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Tiếp theo công văn số 3940/BNN-KH ngày 15/8/2012 về việc Chiến lược dự trữ quốc gia thuốc sát trùng Chlorine đến năm 2012 và theo đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung một số vấn đề về chiến lược dự trữ quốc gia các mặt hàng thiết yếu của ngành nông nghiệp đến năm 2020 như sau:

1. Về Chiến lược dự trữ quốc gia đến 2020:

Vẫn giữ nguyên mức dự trữ quốc gia đến năm 2020 như công văn số 3505/BNN-KH ngày 29/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

- Vắc xin các loại: 10.000.000 liều

- Thuốc sát trùng phòng chống dịch bệnh gia súc: 1.000.000 lít

- Thuốc bảo vệ thực vật các loại: 600 tấn

- Hạt giống lúa: 10.000 tấn

- Hạt giống ngô: 1.500 tấn

- Hạt giống rau: 130 tấn

Riêng thuốc sát trùng cho phòng chống dịch bệnh nuôi trồng thủy sản, xin điều chỉnh lại số lượng từ 6.000 tấn xuống 2.000 tấn cho phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

2. Về sử dụng hàng dự trữ quốc gia:

Bộ Nông nghiệp và PTNT thường xuyên nhắc các địa phương sử dụng hàng dự trữ phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, thực hiện theo đúng Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước.

Đề nghị Cục Thú y báo cáo tình hình sử dụng thuốc sát trùng dự trữ quốc gia ở các địa phương từ đầu năm tới nay; phản ánh thuận lợi, khó khăn, những tồn tại cần khắc phục để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

Đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Vụ Ngân sách (Bộ T/C);
- Cục Thú y;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Quốc Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4371/BNN-KH về Chiến lược dự trữ quốc gia mặt hàng nông nghiệp đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.524
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85