Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 436/2008/TTg-KTTH điều chỉnh lãi suất cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban

Số hiệu: 436/2008/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/2008/TTg-KTTH
Về việc điều chỉnh lãi suất cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Văn bản số 73/TTr-NHCS ngày 14 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh lãi suất cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ mức 0,65%/tháng lên 0,9%/tháng, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Giao Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý cụ thể việc điều chỉnh và áp dụng mức lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng cũ và những khoản vay mới theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ: BTCN,
 Nguyễn Quốc Huy; các Vụ NN, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (4). 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 436/2008/TTg-KTTH điều chỉnh lãi suất cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127