Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4322/VPCP-QHQT về việc điểu chỉnh mức đóng niên liễm cho Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4322/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4322/VPCP-QHQT
V/v điểu chỉnh mức đóng niên liễm cho OIF

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1722/BNG-TCQT ngày 29 tháng 5 năm 2008), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 7274/BTC-HCSN ngày 23 tháng 6 năm 2008), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tăng mức đóng niên liễm cho Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), cụ thể như sau:

- Năm 2008 giữ nguyên mức đóng góp 58.870 Euro như hiện nay,

- Tăng 20% trong 02 năm 2009-2010 (mỗi năm tăng 10%).

2. Giao Bộ Ngoại giao:

- Thống nhất với OIF về lộ trình tăng đóng niên liễm nhằm đạt mức 101.385 Euro trong khoảng 10-15 năm trên cơ sở tình hình thương lượng giữa OIF với các nước khác cũng phải tăng niên liễm như ta.

- Làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để lập dự toán kinh phí đóng góp hàng năm cho OIF như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 7274/BTC-HCSN ngày 23/6/2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;  các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).
 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4322/VPCP-QHQT về việc điểu chỉnh mức đóng niên liễm cho Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240