Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4293/BGDĐT-KHTC năm 2016 tiếp nhận dự án tài trợ, viện trợ cho giáo dục từ tổ chức, cá nhân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4293/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4293/BGDĐT-KHTC
V/v tiếp nhận các dự án tài trợ, viện trợ cho giáo dục từ tổ chức, cá nhân

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian gần đây, việc tiếp cận các dự án tài trợ, viện trợ cho giáo dục ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào công tác xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, từng bước giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, bên cạnh các nhà tài trợ thực sự có tâm ủng hộ ngành giáo dục, đã xuất hiện một số trường hợp lấy danh nghĩa viện trợ không hoàn lại, đề xuất các dự án có tổng mức đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ từ tập đoàn tài chính nước ngoài để xây dựng cả trăm ngôi trường tại các xã có điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng Sông Hồng, miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh ven biển Việt Nam. Tuy nhiên, xét trên năng lực tài chính của nhà tài trợ thì đây là những dự án không khả thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành hết sức thận trọng trước những đề nghị tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân, cần thực hiện việc thẩm tra thông tin về tư cách pháp lý và năng lực tài chính của các nhà tài trợ để tránh bị lợi dụng huy động đóng góp vốn đối ứng để thực hiện các hoạt động đầu tư, đồng thời không bỏ sót các nhà tài trợ thực sự muốn tài trợ, viện trợ cho ngành giáo dục.

Đối với từng trường hợp cụ thể, đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo sở, ban, ngành liên hệ kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để được cung cấp thêm thông tin.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4293/BGDĐT-KHTC năm 2016 tiếp nhận dự án tài trợ, viện trợ cho giáo dục từ tổ chức, cá nhân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


854
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16