Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4290/BGDĐT-KHTC năm 2014 xây dựng dự toán và bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4290/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 13/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4290/BGDĐT-KHTC
V/v xây dựng dự toán và bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện cam kết tại Hiệp định tài trợ số 5207-VN ngày 14/5/2013 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới, Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non được triển khai từ nguồn vốn ODA. Nhiệm vụ chính của Dự án là hỗ trợ thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2014 phê duyệt Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Điều kiện để rút vốn là phía Việt Nam phải thực hiện đạt kế hoạch các Chỉ số giải ngân nêu trong Hiệp định. Kinh phí từ Ngân hàng thế giới, sau khi đủ điều kiện giải ngân, sẽ được chuyển hòa vào ngân sách Trung ương để phân bổ cho các địa phương theo quy trình lập dự toán hàng năm. Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thành các chỉ số giải ngân và khối lượng công việc theo kế hoạch của Ban quản lý Dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Đảm bảo số lượng, tỷ lệ huy động và tốc độ tăng số trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi ra lớp; đến năm 2015 bình quân chung cả nước có ít nhất 80% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo hình thức bán trú.

- Đến năm 2015, có ít nhất 90% số trường mầm non hoàn thành khảo sát, tự đánh giá chất lượng giáo dục; đảm bảo bình quân chung cả nước có 40% số trường mầm non được kiểm định chất lượng giáo dục (bao gồm hoàn thành tự đánh giá và được đánh giá ngoài) đạt tối thiểu cấp độ 1.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để đến năm 2015 có ít nhất 90% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non hoàn thành các module ưu tiên phát triển chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục mầm non theo quy định.

- Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi đầy đủ và đúng quy định.

- Thực hiện các chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

2. Trên cơ sở khối lượng công việc nêu trên, theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy trình chung, gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội phê chuẩn và giao vào dự toán chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Ngân sách giao cho giáo dục mầm non hàng năm ít nhất phải đảm bảo thực hiện các chỉ số giải ngân của dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét, tăng tỷ lệ chi cho giáo dục mầm non, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo tiến độ phổ cập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Sở Tài chính tỉnh/TP (để triển khai);
- Sở GD&ĐT tỉnh/TP (để triển khai);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4290/BGDĐT-KHTC năm 2014 xây dựng dự toán và bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121