Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 426/TTg-CN năm 2017 về cho thuê kết cấu hạ tầng khu bến cảng Lạch Huyện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 426/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/TTg-CN
V/v cho thuê kết cấu hạ tầng khu bến cảng Lạch Huyện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6827/BGTVT-KCHT ngày 16 tháng 6 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6574/BKHĐT-KCHTĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016), Quốc phòng (Công văn số 6071/BQP-KHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2016), Tài chính (Công văn số 10555/BTC-QLG ngày 29 tháng 7 năm 2016) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 1063/UBND-GT ngày 08 tháng 7 năm 2016) về việc cho thuê kết cấu hạ tầng khu bến cảng Lạch Huyện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hải Phòng là Bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng khu bến cảng Lạch Huyện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước (hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại các văn bản nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phê duyệt phương án lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và tiến độ triển khai hạng mục theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt Phương án cho thuê khai thác, đồng thời, tổ chức ký kết Hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng khu bến cảng nêu trên theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 426/TTg-CN năm 2017 về cho thuê kết cấu hạ tầng khu bến cảng Lạch Huyện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


329
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235