Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 422/VPCP-KTTH ngày 30/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Số hiệu: 422/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 30/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 422/VPCP-KTTH
V/v quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 8352/TC-QLCS ngày 13 tháng 8 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7427 BKH/CNHT&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2003), của Bộ Xây dựng (công văn số 1987/BXD-QLN ngày 24 tháng 11 năm 2003) về việc quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a. Rà soát, bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý theo đúng quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, bảo đảm phù hợp với nhu cầu công tác của từng cơ quan, đơn vị.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các trụ sở làm việc dôi dư; không đưa các trụ sở dôi dư ra kinh doanh, làm dịch vụ mà điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập, chưa đủ tiêu chuẩn...

b. Thực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việc hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý với cơ quan tài chính theo đúng quy định hiện hành.

c. Chỉ quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý sau khi đã có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp về tiêu chuẩn diện tích sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị đó.

d. Chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc phù hợp với tổ chức biên chế, tiêu chuẩn, định mức sử dụng, với thực tế và quy hoạch tại địa phương.

đ. Phối hợp với Bộ Tài chính xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trụ sở vượt tiêu chuẩn, định mức; không phù hợp với quy hoạch; ngoài kế hoạch, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc Bộ, địa phương mình quản lý.

2. Bộ Tài chính:

a. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí, sắp xếp lại và kê khai đăng ký trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

b. Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, căn cứ Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 5 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xác định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương quản lý để làm căn cứ cho các cơ quan có thẩm quyền lập và phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

c. Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chuyển, thu hồi, thanh lý, chuyển đổi hình thức sở hữu sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương quản lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

d. Theo dõi việc quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để kịp thời báo cáo và đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xử lý những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 422/VPCP-KTTH ngày 30/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.593
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126