Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4190/UBND-TC chỉ đạo thực hiện công tác vận động xã hội hóa, tài trợ cho việc tổ chức Tuần Văn hóa - Lễ hội năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 4190/UBND-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 24/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4190/UBND-TC
V/v Chỉ đạo thực hiện công tác vận động xã hội hóa, tài trợ cho việc tổ chức Tuần Văn hóa - Lễ hội năm 2013.

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Đà Lạt;
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh.

 

Để công tác vận động xã hội hóa, tài trợ cho việc tổ chức Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V; và công bố Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt năm 2014 (gọi tắt là Tuần Văn hóa Lễ hội năm 2013) đạt kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng dự toán kinh phí tổng thể để tổ chức các sự kiện nêu trên, phân theo nguồn kinh phí dự kiến cân đối để thực hiện gồm: nguồn ngân sách địa phương, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, vận động tài trợ và các khoản đóng góp khác, xin ý kiến Bộ Ngoại giao để hoàn chỉnh dự toán, trình UBND tỉnh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 7 năm 2013;

- Làm việc với Công ty Cổ phần Hoàng Gia Hà Nội:

+ Để thống nhất nội dung kịch bản Chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Tuần Văn hóa Lễ hội năm 2013, trình Hội đồng Nghệ thuật phê duyệt nội dung theo quy định; xây dựng dự toán kinh phí chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (kinh phí Lễ khai mạc không quá 08 tỷ đồng và không quá 02 tỷ đồng đối với Lễ Bế mạc, chi phí dự phòng không quá 10% trên tổng dự toán được duyệt).

+ Về quy hoạch chi tiết không gian để trưng bày, sắp đặt các mô hình mẫu về Di sản vật thể của các nước ASEAN đã được UNESCO công nhận tại Công viên Trần Quốc Toản, Phường 10 Đà Lạt; để khẩn trương triển khai thực hiện.

- Phân công 01 lãnh đạo Sở và 01 chuyên viên có năng lực để thường trực thực hiện việc thẩm định, phê duyệt (hoặc tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền) nội dung kịch bản chi tiết do các đơn vị được phân công Chủ trì trình.

- Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04 tỉnh Tây Nguyên để sắp xếp bố trí đưa các Đội Cồng Chiêng của từng địa phương đến Đà Lạt biểu diễn suốt thời gian của Tuần Văn hóa Lễ hội năm 2013, kinh phí các địa phương tự trang trải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tạo điều kiện liên hệ giúp chỗ ăn, nghỉ của đoàn.

2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch vận động tài trợ phục vụ Tuần Văn hóa Lễ hội năm 2013 trên nguyên tắc: toàn bộ kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân được nộp vào Quỹ Festival do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh làm Chủ tài khoản.

- Thống nhất với Công ty Cổ phần Hoàng Gia Hà Nội xây dựng quyền lợi của nhà tài trợ làm căn cứ hoàn chỉnh để in bộ hồ sơ mời tài trợ và thực hiện các nghĩa vụ khác nhằm đáp ứng đúng các điều khoản đã được ký kết trong nội dung Hợp đồng tài trợ. Đồng thời lập danh sách các đơn vị dự kiến sẽ kêu gọi tài trợ, đề xuất nhà tài trợ chính tham mưu cho UBND tỉnh phân công trong lãnh đạo tiến hành việc vận động; dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên trong Tiểu ban Tài chính - Vận động tài trợ (đã được thành lập theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh) để khẩn trương thực hiện.

- Tham khảo ý kiến Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh để thống nhất với Công ty Cổ phần Hoàng Gia Hà Nội trước khi thương thảo ký kết Hợp đồng nhận tài trợ để tổ chức sự kiện nêu trên, theo hướng: vừa đảm bảo kinh phí vận động được với kết quả cao nhất, vừa đảm bảo quyền lợi cho đơn vị tổ chức sự kiện khi tiến hành vận động tài trợ, có chứng từ sổ sách theo dõi đúng quy định.

3. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh việc xây dựng dự toán; quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách cấp, kinh phí vận động tài trợ theo các nội dung chỉ đạo trên.

- Phân công cán bộ có kinh nghiệm và năng lực để hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện việc xây dựng dự toán; quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí ngân sách cấp, kinh phí vận động tài trợ thuộc Chương trình Festival Di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN lần thứ nhất; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V và công bố Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt năm 2014.

4. UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ đô thị Đà Lạt phối kết hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Hoàng Gia Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị mặt bằng, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc trồng hoa làm nền tại Công viên Trần Quốc Toản, Phường 10, Đà Lạt chuẩn bị cho việc sắp đặt các mô hình mẫu về Di sản vật thể của các nước ASEAN đã được UNESCO công nhận tại Công viên này; đồng thời có trách nhiệm triển khai các hoạt động chỉnh trang đô thị, trồng hoa, cây xanh đảm bảo đủ số lượng phục vụ lễ hội./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, TC, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4190/UBND-TC chỉ đạo thực hiện công tác vận động xã hội hóa, tài trợ cho việc tổ chức Tuần Văn hóa - Lễ hội năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132