Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 41/VPCP-QHQT năm 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 41/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 04/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/VPCP-QHQT
V/v bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Trung tâm hành động bom m
ìn Quốc gia Việt Nam;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8969/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt bổ sung ngân sách Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu nổ, giai đoạn VI, 2018-2022” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung khoản kinh phí trị giá 2.494.366 USD do Cơ quan phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ thông qua tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mines Advisory Group (MAG) trong khuôn khổ Dự án “Liên lạc cộng đồng và rà phá vật liệu nổ, giai đoạn VI, 2018-2022” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Mines Advisory Group (MAG) tài trợ. Tổng ngân sách Dự án sau bổ sung là 14.791.550 USD.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình chỉ đạo triển khai, thực hiện Dự án bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo 8969);
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, NC, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: V
T, QHQT (3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 41/VPCP-QHQT năm 2019 bổ sung ngân sách Dự án do tổ chức phi chính phủ nước ngoài MAG (Anh) tài trợ cho tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.713
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41