Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 408/BTXH-CSXH năm 2013 thực hiện chính sách đối với người khuyết tật do Cục Bảo trợ xã hội ban hành

Số hiệu: 408/BTXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo trợ xã hội Người ký: Thái Phúc Thành
Ngày ban hành: 21/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/BTXH-CSXH
V/v: thực hiện chính sách đối với người khuyết tật

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Phúc đáp công văn của một số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về nội dung liên quan đến việc xác định mức độ khuyết tật và thực hiện chính sách đối với người khuyết tật, Cục Bảo trợ xã hội có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng là người khuyết tật được xác định mức độ khuyết tật

Theo quy định tại Điều 18 Luật người khuyết tật, tất cả người khuyết tật có quyền được xác định mức độ khuyết tật khi người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật có nhu cầu và gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

2. Về trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật đối với các đối tượng tại các trung tâm Bảo trợ xã hội:

Theo quy định tại Điều 18 Luật người khuyết tật, Điều 5, 6 Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú có trách nhiệm tổ chức xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

3. Về kinh phí hỗ trợ hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 44 Luật người khuyết tậtKhoản 3 Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, hệ số hỗ trợ hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số 1,0 đối với mỗi người khuyết tật đặc biệt nặng.

Hồ sơ, thủ tục hưởng khoản hỗ trợ này sẽ được thực hiện đối với từng người khuyết tật đặc biệt nặng đang được hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc.

4. Về thời điểm hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP:

Theo quy định, đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP sẽ chuyển sang hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hồ sơ theo quy định tại Điều 20 và thủ tục quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2012/NĐ-CP. Như vậy, thời điểm (tính theo tháng) hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP đối với từng đối tượng người khuyết tật sẽ được xác định cụ thể tại Quyết định trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở thời điểm giấy xác nhận khuyết tật của đối tượng có hiệu lực.

Để thực hiện thống nhất thời điểm chuyển đổi hưởng chính sách đối với nhóm đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 28/2012/NĐ-CP trên địa bàn, đề nghị các địa phương ưu tiên rà soát xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác nhận khuyết tật, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo tinh thần công văn số 2119/LĐTBXH-BTXH ngày 13/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo thực hiện xác định mức độ khuyết tật và chính sách đối với người khuyết tật tại địa phương.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm (để b/c)
- Lưu VP, CSXH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Phúc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 408/BTXH-CSXH năm 2013 thực hiện chính sách đối với người khuyết tật do Cục Bảo trợ xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41