Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 406/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định Tài chính với Liên minh Châu Âu về Chương trình Đối tác Tư pháp giai đoạn 2010 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 406/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 406/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định Tài chính với EU về Chương trình Đối tác Tư pháp giai đoạn 2010 - 2015.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 03/TTr-BTP ngày 01 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Liên minh Châu Âu về Chương trình Đối tác Tư pháp giai đoạn 2010 - 2015, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Tư pháp nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, Hoàng Thế Liên ký Hiệp định Tài chính trên với Liên minh Châu Âu.

3. Giao Bộ Ngoại giao làm các thủ tục cần thiết cho việc ủy quyền ký Hiệp định theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 406/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định Tài chính với Liên minh Châu Âu về Chương trình Đối tác Tư pháp giai đoạn 2010 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.065
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6