Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3977/TCT-KK 2022 hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Số hiệu: 3977/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 28/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3977/TCT-KK
V/v hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 41862/CTHN-KK ngày 24/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội và công văn số 4742/CTTNG-KK ngày 20/9/2022 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc báo cáo vướng mắc tiểu mục hạch toán thu đối với khoản “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường”.

Căn cứ quy định tại Tiết b, khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01 Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13, trong đó bổ sung khoản “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” (có hiệu lực từ 01/01/2022); Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại công văn số 5216/KBNN-KTNN ngày 14/10/2022 về việc hướng dẫn tiểu mục hạch toán đối với khoản thu mới, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về Tiểu mục hạch toán

a. Từ ngày 01/01/2022 khoản thu “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” được hạch toán vào Tiểu mục 2632 “Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường” cho đến khi có hướng dẫn mới.

b. Cục Thuế, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thuế Khu vực có trách nhiệm hướng dẫn cho người nộp thuế (tổ chức thu phí) khi thực hiện lập hồ sơ khai phí, chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì chọn/ghi thông tin khoản thu theo hướng dẫn tại điểm a mục này.

2. Về việc xử lý dữ liệu

Cục Thuế, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thuế Khu vực có trách nhiệm thực hiện rà soát, chuẩn hóa số liệu người nộp thuế đã khai, nộp vào ngân sách nhà nước, đảm bảo: từ ngày 01/01/2022 việc theo dõi khoản thu “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” được hạch toán vào Tiểu mục 2632.

Trường hợp cơ quan thuế đã hạch toán số phải nộp, đã nộp của khoản thu “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường” vào tiểu mục khác Tiểu mục 2632 thì cơ quan thuế chủ động rà soát, phối hợp với KBNN trên địa bàn, người nộp thuế để thực hiện điều chỉnh về Tiểu mục 2632.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) để được giải quyết kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN (để phối hợp thực hiện);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3977/TCT-KK ngày 28/10/2022 hướng dẫn tiểu mục nộp tiền vào ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.773

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!