Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3957/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3957/BNN-HTQT
V/v: Báo cáo các hoạt động và viện trợ của các TCPCPNN năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường trực thuộc Bộ.

Thực hiện điều 27, Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) ban hành kèm theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định trên số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các chương trình/dự án do các Tổ chức phi chính phủ tài trợ trong năm 2010.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Hợp tác Quốc tế, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Tel: 3.8459672; Fax: 3.7330752; Email: minhicd@gmail.com; ĐT: 0915565530) trước ngày 15 tháng 12 năm 2010 để Vụ tổng hợp và báo cáo các cơ quan nhà nước.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt công tác báo cáo trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

MẪU BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2010
(Kèm theo công văn số 725/UB-CV ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài)

A. TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCPCPNN NĂM 2010

I. Tình hình vận động viện trợ

1. Kết quả vận động viện trợ

(theo bảng thống kê chi tiết kèm theo)

2. Nhận xét về công tác vận động viện trợ và tình hình viện trợ của các TCPCPNN

- Những hoạt động viện trợ chính đã triển khai trong năm 2010;

- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình vận động và tiếp nhận viện trợ PCPNN;

- Giá trị và hiệu quả của các dự án, có so sánh với các năm trước;

- Nhận xét đối với từng tổ chức/cá nhân tài trợ (nếu có);

- Đối với các Bộ/ngành/địa phương đã xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ, cần nêu đánh giá kết quả thực hiện.

II. Công tác quản lý hoạt động của các TCPCPNN

- Số tổ chức hoạt động, số có giấy phép, số đã đăng ký hoạt động tại địa phương/hoặc có hợp tác (với các Bộ/ngành);

- Các tổ chức có hoạt động phức tạp, cụ thể các hoạt động đó là gì, các biện pháp quản lý đã áp dụng;

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý PCPNN;

- Nhận xét về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động của các TCPCPNN ở địa phương cũng như các cơ quan chức năng ở Trung ương.

B. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCPCPNN NĂM 2011

I. Kế hoạch vận động viện trợ

- Đề nghị nêu ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn ưu tiên vận động viện trợ;

- Kế hoạch triển khai các hoạt động vận động viện trợ;

- Kế hoạch thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ (với các Bộ/ngành/địa phương đã xây dựng chương trình này).

II. Kế hoạch triển khai công tác quản lý hoạt động của các TCPCPNN

- Các ưu tiên trong năm 2011 và kế hoạch triển khai;

- Những vấn đề cần lưu ý trong quản lý  hoạt động của các TCPCPNN.

C. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan tổng hợp liên quan đến hoạt động và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ PCPNN NĂM 2010

Tỉnh, thành phố hoặc Bộ, ngành: ……………………………..

Đơn vị tính: USD*

TT

Tên dự án/khoản viện trợ phi dự án

Tổ chức/cá nhân tài trợ (tên gốc và tên tiếng Việt - nếu có), quốc tịch, số giấy phép

Cơ quan chủ quản (có thẩm quyền phê duyệt theo 64/2001/QĐ-TTg** hoặc Nghị định 93/2009/NĐ-CP)

Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án

Địa bàn thực hiện dự án

Thời gian dự án

Ngân sách toàn dự án đã cam kết (kèm theo văn bản phê duyệt)

Ngân sách dự án năm 2010

Giá trị giải ngân thực tế năm 2010

Ghi chú (Quyết định phê duyệt dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

* Viện trợ thống nhất tính bằng đô la Mỹ (kể cả đối với viện trợ bằng hiện vật).

** Đối với các dự án dài hạn, được phê duyệt trước ngày 01/01/2010.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3957/BNN-HTQT báo cáo hoạt động và viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài ngày 29/11/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.201

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!