Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3922/VPCP-QHQT gia hạn Hiệp định 442-NDF tài trợ Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3922/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3922/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định 442-NDF tài trợ Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6479/BTC-QLN, ngày 15 tháng 5 năm 2012) về việc gia hạn lần 2 Hiệp định 442-NDF tài trợ dự án "Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn Hiệp định tín dụng số 442-NDF tài trợ cho Dự án "Cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung" đến ngày 31 tháng 01 năm 2013.

2. Giao Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục cần thiết để gia hạn Hiệp định nêu trên.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải bảo đảm hoàn thành các hoạt động của Dự án trong thời gian được gia hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3922/VPCP-QHQT gia hạn Hiệp định 442-NDF tài trợ Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.597
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60