Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 381/TTg-QHQT tiếp nhận tài trợ của Quỹ Cô-oét cho Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 381/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 22/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/TTg-QHQT
V/v: Tiếp nhận tài trợ của Quỹ Cô-oét cho Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Y tế;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8006/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 11 năm 2011, công văn số 851/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 02 năm 2012) về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi Quỹ Cô-oét tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương kêu gọi Quỹ Cô-oét tài trợ cho Dự án "Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc".

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, đánh giá thực trạng xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc (về tiến độ thực hiện, giải ngân, kế hoạch bố trí vốn trái phiếu Chính phủ, vốn địa phương đóng góp...), nhu cầu trang thiết bị y tế, ô tô... cần trang bị cho bệnh viện. Trên cơ sở đó xác định hạn mức vốn vay ODA cần thiết để kêu gọi quỹ Cô-oét tài trợ.

b) Căn cứ kết quả nêu tại điểm a, làm việc với Quỹ Cô-oét để có ý kiến về khả năng tài trợ và hạn mức vốn vay ODA cho Dự án trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg;
các Vụ: KGVX, KTTH, TH, TKBT;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 381/TTg-QHQT tiếp nhận tài trợ của Quỹ Cô-oét cho Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7