Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3744/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3744/BNN-KHCN
V/v: Định mức chi phí đối với Dự án hợp tác với ACIAR (SMCN/2007/109)

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

Xét đề nghị của Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tại công văn số 421/TT-VNTB-HTQT ngày 22/10/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cho phép Dự án “Các hệ thống trồng trọt và chăn nuôi bền vững và mang lại lợi nhuận cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” mã số SMCN/2007/109, kinh phí do ACIAR (Úc) tài trợ - Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ là chủ dự án phía Việt Nam, về nguyên tắc, áp dụng định mức chi theo quy định của nhà tài trợ và các quy định hiện hành.

Một số quy định cụ thể:

TT

Nội dung chi

Định mức chi

A

Chi theo định mức quy định cụ thể của nhà tài trợ đối với:

1

Chi phí nhân sự (có thể chi trọn gói theo kinh phí đã được phê duyệt của Dự án hoặc theo hợp đồng khoán việc hoặc chi theo định mức)

 

Chi phụ cấp cho nghiên cứu viên chính, chủ trì nghiên cứu, chủ trì dự án (nếu có)

Giáo sư, PGS. Tiến sĩ là nghiên cứu viên cao cấp: 1000.000 VNĐ/ngày; Tiến sĩ là nghiên cứu viên chính: 800.000 VNĐ/ngày; Thạc sĩ, chuyên viên và nghiên cứu viên: 400.000 VNĐ/ngày; Cán bộ kỹ thuật: 240.000 VNĐ/ngày;

2

Chi phí đi lại, công tác phí trong nước:

Phụ cấp đi lại (bao gồm tiền ăn và tiêu vặt): tại thành phố Trung ương 750.000 VNĐ/ngày tương đương 50 đola Úc (AUD), tại thành phố thuộc tỉnh: 450.000 VNĐ/ngày tương đương 30 AUD; Thuê phòng ngủ: 600.000 VNĐ/ngày (tại thành phố TW) và 300.000 VNĐ/ngày (tại thành phố thuộc tỉnh)

3

Chi tổ chức hội thảo, hội nghị:

Giải khát giữa giờ: 50.000 VNĐ/người

B

Áp dụng định mức chi tại thông tư 219/2009/TT-BTC đối với: chi dịch thuật; chi văn phòng phẩm trong tổ chức hội nghị, hội thảo; chi hợp đồng tư vấn nghiên cứu

C

Áp dụng định mức chi tại thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN đối với chi phí thuê công lao động phổ thông và kỹ thuật viên

2. Áp dụng định mức chi trên đây, về nguyên tắc cho phép thay đổi trong phạm vi 5% kinh phí đã được phê duyệt ở từng nội dung chi (1-nhân sự; 2-chi vận hành nghiên cứu; 3-chi đi lại, công tác phí; 4-chi hỗ trợ cơ sở hạ tầng; 5-chi mua tài sản cố định) của từng đối tác tham gia Dự án theo Văn kiện đã ký kết.

3. Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, Phân viện trưởng Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và CNSTH miền Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung – Viện Chăn nuôi chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu và báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TC, HTQT;
- Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam; Phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và CNSTH miền Nam; Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung – Viện Chăn nuôi;
- Lưu VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3744/BNN-KHCN ngày 12/11/2010 về Định mức chi phí đối với Dự án hợp tác với ACIAR (SMCN/2007/109) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.450

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!