Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3666/UB-TM về việc xác định trách nhiệm xét chi trả tiền vắng cộng đồng sở hữu do ngân sách thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3666/UB-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vương Hữu Nhơn
Ngày ban hành: 06/07/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 3666/UB-TM
V/v xác định trách nhiệm xét chi trả tiền vắng cộng đồng sở hữu do ngân sách thành phố quản lý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 1993

 

Kính gởi:

Sở Nhà đất thành phố
Sở Tài chánh thành phố.

 

Xét tờ trình của Sở Nhà đất (công văn số 3388/CV-CS) về việc hoàn trả tiền phần vắng cộng đồng sở hữu đã nộp ngân sách.

Để tránh gây phiền hà cho dân, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quy định:

1/ Sở Nhà đất có trách nhiệm xác nhận chủ sở hữu nộp ngân sách phần vắng cộng đồng sở hữu của chủ hoặc người thừa kế theo đúng pháp luật.

Sau khi nhận được ý kiến xác nhận của Sở Nhà đất, Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ có đủ điều kiện thì lập thủ tục chi trả tiền cho chủ sở hữu hoặc người thừa kế số tiền mà họ đã nộp vào ngân sách (do Sở Tài chánh quản lý), không phải thông qua sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố như trước đây.

3/ Sáu tháng hoặc cuối năm Sở Nhà đất cùng Sở Tài chánh phải đối chiếu số tiền đã chi trả và báo cáo tồn quỹ phần vắng cộng đồng sở hữu với Ủy ban nhân dân thành phố.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có quy định mới.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sài gòn Công thương
- TM, CTĐT
- Lưu.V.6b

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Hữu Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3666/UB-TM ngày 06/07/1993 về việc xác định trách nhiệm xét chi trả tiền vắng cộng đồng sở hữu do ngân sách thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151