Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3578/BHXH-DVT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3578/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 26/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3578/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, VTYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014. Theo đó, ngày 26/6/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Để thống nhất việc thực hiện đấu thầu, ngày 27/6/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT, ngày 15/7/2014 Bộ Tài chính có Công văn số 9559/BTC-HCSN hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tiếp theo, ngày 14/8/2014, Bộ Y tế có Công văn số 5445/BYT-KH-TC về việc thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc và ngày 05/9/2014, có Công văn số 6130/BYT-QLD về việc gia hạn thời gian đóng thầu.

Để đảm bảo thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập theo đúng quy định, yêu cầu bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam; BHXH Bộ Quốc phòng phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP , các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn đấu thầu thuốc và vật tư y tế và hướng dẫn tại Công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 9559/BTC-HCSN của Bộ Tài chính và Công văn số 5445/BYT-KH-TC , Công văn số 6130/BYT-QLD của Bộ Y tế (gửi kèm bản phô tô các Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT ; 9559/BTC-HCSN ; 5445/BYT-KHTC; 6130/BYT-QLD)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế; Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
- Cục Quân y (Bộ Quốc phòng);
- Cục Y tế GTVT (Bộ Giao thông vận tải);
- Các Ban: CSYT; TCKT; KT;
- Lưu: VT, DVT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3578/BHXH-DVT năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213