Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3304/BĐVN-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Người ký:
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY
BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3304/BĐVN-TCBC
V/v tổ chức hoạt động chi trả các chế độ ASXH trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bưu điện các Tỉnh, Thành phố

Thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020, 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid 19, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19 tại một số tỉnh, thành phố, trên cơ sở hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại văn bản số 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020, với mục tiêu đảm bảo ổn định cuộc sống cho các đối tượng nhận các chế độ an sinh xã hội, Tổng công ty hướng dẫn các Bưu điện tỉnh, thành phố (Bưu điện tỉnh) một số nội dung trong tổ chức hoạt động chi trả các chế độ an sinh xã hội (bao gồm lương hưu và các chế độ BHXH, trợ cấp ưu đãi Người có công, Bảo trợ xã hội) trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

I. Nguyên tắc triển khai:

- Thực hiện đúng các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 và 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid 19, Chỉ thị số 19/CQ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trong tình hình mới;

- Đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định khi thực hiện chi trả;

- Đảm bảo yêu cầu chi trả kịp thời, đúng số tiền, đúng đối tượng.

II. Các nội dung triển khai:

1. Về phương án chi trả:

Giám đốc Bưu điện tỉnh phối hợp với Sớ LĐTBXH, BHXH tỉnh bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, trên cơ sở các chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, báo cáo chính quyền địa phương Phương án chi trả các chế độ an sinh xã hội qua Bưu điện tại địa phương mình, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

1.1. Đối với các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Thực hiện phương án chi trả các chế độ tại các điểm chi trả và tại các bưu cục của Bưu điện;

- Các đơn vị xây dựng chi tiết phương án chi trả cụ thể tới từng tổ bàn, tổ chức lại lực lượng chi trả, đảm bảo tại các điểm chi không tập trung đông người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg; đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1m trong giao tiếp, xếp hàng; đảm bảo các yếu tố an toàn phòng chống dịch bệnh khác tại điểm chi trả theo hướng dẫn tại mục 3 của văn bản này.

1.2. Đối với các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Tùy tính chất, đặc thù của từng địa bàn, Bưu điện tỉnh phối hợp với Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh xin ý kiến UBND về thời gian chi trả, có thể tổ chức chi trả tại các điểm chi trả sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội hoặc chi trả tại Bưu cục cho từng người hưởng, đảm bảo quy định của Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoặc tổ chức tại nhà trong điều kiện đơn vị bố trí được nguồn lực và các điều kiện đảm bảo an toàn cho người hưởng và đội ngũ nhân viên chi trả.

- Trường hợp thực hiện chi trả tại nhà, các đơn vị sử dụng thông tin người hưởng đã thu thập trong đợt chi trả kỳ tháng 4, 5/2020 và các thông tin đã thu thập theo hướng dẫn của Tổng công ty tại văn bản số 2063/BĐVN-TCBC ngày 13/5/2020 về việc rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt để xây dựng phương án chi trả.

- Làm việc với Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh về việc chi trả gộp tiền chế độ các tháng trong 1 kỳ chi trả để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và thuận tiện cho người hưởng và đội ngũ nhân viên chi trả. Trường hợp chi trả gộp, các đơn vị làm việc với Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh thành phố để xác định thời gian chuyển tiền, thời gian thanh quyết toán phù hợp.

- Hướng dẫn xây dựng phương án, quy trình chi trả tại nhà và chi trả tại điểm chi trả các đơn vị thực hiện theo văn bản số 1384/BĐVN-TCBC ngày 31/3/2020 và văn bản số 1549/BĐVN-TCBC ngày 09/4/2020 về hướng dẫn tổ chức hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi Người có công, bảo trợ xã hội kì chi trả tháng 4, 5/2020 đảm bảo phòng chống dịch Covid.

- Các đơn vị phối hợp với Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh báo cáo UBND tỉnh về phương án tổ chức chi trả, đồng thời báo cáo Tổng công ty trước khi triển khai.

2. Về công tác truyền thông:

- Khi có bất kì điều chỉnh nào trong Phương án tổ chức chi trả của đơn vị, các Bưu điện tỉnh cần thực hiện các biện pháp truyền thông, đảm bảo người hưởng nắm bắt được các thay đổi về thời gian chi trả, phương thức, địa điểm chi trả; tên, số điện thoại của nhân viên tại từng điểm chi trả/ nhân viên chi trả tại nhà và số điện thoại của lãnh đạo hoặc chuyên quản Bưu điện huyện để người hưởng và người thân có thể liên hệ khi cần thiết, đảm bảo các thay đổi trong Phương án chi trả không gây xáo trộn đến đời sống của người hưởng chế độ;

- Bưu điện tỉnh làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông (bao gồm cả hệ thống thông tin xã phường) hỗ trợ thực hiện truyền thông tới người hưởng các chế độ, đề nghị người dân phối hợp để công tác chi trả đảm bảo an toàn.

3. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch:

Tất cả các Bưu điện tỉnh, thành phố, ngay từ kì chi trả tháng 8/2020, đều phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn phòng chống dịch, bao gồm:

3.1. Đối với chi trả tại điểm:

- Trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ người hưởng tại các điểm chi, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi ca và bắt buộc đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn trong suốt quá trình phục vụ người hưởng;

- Tại mỗi điểm chi trả bố trí ít nhất 01 nhân viên thực hiện điều tiết, phân tải người hưởng. Nhân viên hỗ trợ điều tiết có nhiệm vụ:

+ Điều tiết số lượng người vào nhận tiền tại bưu cục đảm bảo quy định của Chính phủ về số lượng người tập trung tại một thời điểm, đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định phù hợp tại từng địa phương trong giao tiếp, xếp hàng; với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, khoảng cách giao tiếp bắt buộc là 2m;

+ Xịt nước rửa tay sát khuẩn đối với tất cả người hưởng trước khi vào Bưu cục/điểm chi trả;

+ Nhắc nhở người hưởng đeo khẩu trang, chỉ những người hưởng đeo khẩu trang mới được vào bưu cục/điểm chi trả. Đơn vị bố trí sẵn khẩu trang để phát cho người hưởng không có khẩu trang (có thể thu phí tượng trưng để tránh bị lạm dụng).

3.2. Đối với chi trả tại nhà:

Bưu điện thực hiện đo thân nhiệt trước mỗi ca cho nhân viên chi trả, có phiếu ghi kết quả, đảm bảo nhân viên chi trả được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng dịch cần thiết (bắt buộc đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, có thể trang bị thêm găng tay, quần áo bảo hộ...nếu cần thiết), hướng dẫn nhân viên chi trả yêu cầu người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả, giữ khoảng cách an toàn với người hưởng theo quy định.

Tổng công ty yêu cầu các Bưu điện tỉnh/thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, đảm bảo công tác chi trả các chế độ an sinh xã hội diễn ra an toàn, không xáo trộn đời sống của người thụ hưởng. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên hệ vệ Tổng công ty (Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính, chị Kim Nhung - ĐT 0904573232) để phối hợp, giải quyết.

Văn bản kèm theo:

- Văn bản số 1384/BĐVN-TCBC ngày 31/3/2020 và Văn bản số 1549/BĐVN-TCBC ngày 09/4/2020 về hướng dẫn tổ chức hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp ưu đãi Người có công, bảo trợ xã hội kì chi trả tháng 4, 5/2020 đảm bảo phòng chống dịch Covid;

- Văn bản số 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của BHXHVN về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid19.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXHVN (để báo cáo);
- Chủ tịch HĐTV (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các PTGĐ (để phối hợp);
- Ban TCBC, TCKT, KHĐT, VP (để t/h);
- Lưu: VT, TCBC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Chu Thị Lan Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3304/BĐVN-TCBC ngày 31/07/2020 về tổ chức hoạt động chi trả chế độ an sinh xã hội trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7