Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3205/LĐTBXH-KHTC về thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3205/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3205/LĐTBXH-KHTC
V/v Thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

Thời gian qua, một số văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã được ban hành, Bộ yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện những nội dung sau:

1. Tải các văn bản dưới đây tại trang web của Bộ để nghiên cứu thực hiện:

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Công văn số 9300/BTC-QLCS ngày 30/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Công văn số 11600/BTC-QLCS ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính về việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo công văn số 11600/BTC-QLCS ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính;

- Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung hướng dẫn tại công văn nêu trên.

- Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về Bộ trước ngày 20/9/2009.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3205/LĐTBXH-KHTC ngày 27/08/2009 về thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.232

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server251