Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3165/VPCP-NN năm 2017 về miễn tiền chậm nộp tiền thuê đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3165/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3165/VPCP-NN
V/v miễn tiền chậm nộp tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Về đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 1382/BTC-TCT ngày 03 tháng 2 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1213/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 3 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 877/BTP-PLDSKT ngày 17 tháng 3 năm 2017) miễn tiền chậm nộp tiền thuê đất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường để trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện miễn tiền chậm nộp tiền thuê đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Tấn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐTCP; Các Vụ: PL, KTTH;
- Lưu: VT, NN (3) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3165/VPCP-NN năm 2017 về miễn tiền chậm nộp tiền thuê đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


607
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60