Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3059/BKHĐT-TH về giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3059/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 21/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3059/BKHĐT-TH
V/v giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam;
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3458/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc giải ngân vốn ODA năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 như sau:

1. Đối với các chương trình, dự án ODA được giao kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 tại Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ODA năm 2015 theo tiến độ thực hiện dự án và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ.

Riêng đối với số kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 bố trí cho các khoản chi chung; các dự án thuộc các Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng: thực hiện và giải ngân theo mức vốn kế hoạch năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, không được phép giải ngân vượt mức kế hoạch vốn năm 2015 đã được giao.

2. Đ có văn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 cho các bộ, ngành trung ương và địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương định kỳ hằng Quý và cả năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 theo biểu mẫu kèm theo với thời gian như sau:

- Trước ngày 20 tháng 7 năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA được bố trí kế hoạch năm 2015 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Trước ngày 20 tháng 10 năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA được bố trí kế hoạch năm 2015 tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2015.

- Trước ngày 28 tháng 02 năm 2016, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án ODA được bố trí kế hoạch năm 2015 tính đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016,

Sau thi điểm nêu trên, nếu bộ, ngành trung ương và địa phương nào không báo cáo, được hiểu là không có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn ODA năm 2015 và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc giải ngân vượt kế hoạch được giao.

3. Bộ Tài chính cấp phát vốn theo tiến độ thực hiện dự án và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ. Định kỳ hàng Quý và cả năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 của từng chương trình, dự án ODA của các bộ, ngành trung ương và địa phương được giao kế hoạch theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3059/BKHĐT-TH về giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài (ODA) năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.764

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49