Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3013/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số hiệu: 3013/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3013/VPCP-KTTH
V/v: Triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6438/BTC-PC ngày 24 tháng 5 năm 2006) về tình hình triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 trở đi, yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết và chỉ đạo chặt chẽ để mọi người nhận thức, thực hiện đúng, có kết quả với nội dung thiết thực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Bộ Tài chính cần tập trung hoàn thiện, sớm trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của các Bộ, địa phương, các Tổng công ty 91: cần tổ chức một số đoàn đi kiểm tra các Bộ, địa phương, đơn vị để xem xét, đánh giá việc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về tiết kiệm, chống lãng phí; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung cần điều chỉnh bổ sung, bảo đảm cho việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có kết quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3013/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.274

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60