Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3013/BNN-KHCN nộp kết quả nhiệm vụ biến đổi khí hậu năm 2012 và đề cương dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3013/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/BNN-KHCN
V/v nộp kết quả nhiệm vụ BĐKH năm 2012 và đề cương dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2013

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Thực hiện quyết định số 1662/QĐ-BNN-KHCN ngày 17/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch năm 2012 thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 2638/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương, tổng dự toán thực hiện nhiệm vụ "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổng hợp quản lý chất thải vật nuôi nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính" giao Cục Chăn nuôi là đơn vị thực hiện, ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa chủ trì nhiệm vụ.

Căn cứ vào hồ sơ nộp nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2012 của Cục Chăn nuôi và ý kiến kết luận tại Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu khối lượng thực hiện năm 2012; để có cơ sở giao thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Bộ yêu cầu:

Cục Chăn nuôi và cá nhân bà Nguyễn Quỳnh Hoa khẩn trương bổ sung đầy đủ sản phẩm thực hiện nhiệm vụ năm 2012 theo đề cương đã được phê duyệt tại quyết định số 1643/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/11/2012 (có xác nhận của ủy viên phản biện Hội đồng), cụ thể như sau:

1/ Báo cáo khối lượng thực hiện năm 2012;

2/ Biên bản nghiệm thu cơ sở năm 2012 của nhiệm vụ;

3/ Báo cáo thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi và tác động đến giảm phát thải khí nhà kính;

4/ Báo cáo lựa chọn đề xuất mô hình tổng hợp quản lý chất thải chăn nuôi;

5/ Đề cương, dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

Các sản phẩm trên gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Văn phòng biến đổi khí hậu) trước ngày 5/7/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Hoàng Văn Thắng (để b/cáo);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3013/BNN-KHCN nộp kết quả nhiệm vụ biến đổi khí hậu năm 2012 và đề cương dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146