Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2969/BNN-KTHT hỗ trợ kinh phí di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2969/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2969/BNN-KTHT
V/v: hỗ trợ kinh phí di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Theo Phiếu chuyển văn bản số 1215/PC-VPCP ngày 07/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc UBND tỉnh Quảng Ngãi có Tờ trình số 2500/TTr-UBND ngày 30/7/2012 gửi Thủ tướng Chính phủ về “đề nghị bổ sung vốn để thực hiện các dự án di dân, tái định cư vùng có nguy cơ cao về thiên tai”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Những năm gần đây, vào mùa mưa lũ, Quảng Ngãi là tỉnh thường xuyên bị thiên tai gây nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Vì vậy, chủ trương bố trí ổn định dân cư cho các hộ gia đình ở vùng có nguy cơ cao về thiên tai, vùng ngập sâu và ảnh hưởng do biến đổi khí hậu ngay trước mùa mưa bão năm nay của UBND tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết.

Quảng Ngãi là tỉnh vượt thu ngân sách nên theo quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”, đề nghị Tỉnh cân đối ngân sách địa phương để thực hiện các dự án nêu trên nhằm sớm di dời dân đến nơi định cư an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận ý kiến của UBND Tỉnh và sẽ phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP;
- Các Bộ: KHT, TC;
- Sở NN&PTNT tỉnh QN;
- Chi cục PTNT tỉnh QN;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2969/BNN-KTHT hỗ trợ kinh phí di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.520
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116