Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2913/BHXH-BC năm 2014 hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho cán bộ công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2913/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 29/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/BHXH-BC
V/v Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là các đơn vị) đã thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ công chức (CBCC) được cử đi học đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH việc hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ trực tiếp cho CBCC đi học dẫn đến CBCC tự thuê chỗ nghỉ rải rác, không tập trung làm ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng học tập, khó khăn trong công tác quản lý học viên.

Để quản lý học viên chặt chẽ và đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh và các đơn vị việc hỗ trợ kinh phí thuê chỗ nghỉ cho CBCC thuộc ngành BHXH trong những ngày đi đào tạo, bồi dưỡng tập trung tại Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH như sau:

- Hàng năm, BHXH Việt Nam giao kinh phí thuê chỗ nghỉ cho CBCC của Ngành đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH cho Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH quản lý, tổ chức thuê chỗ nghỉ cho học viên và thanh quyết toán theo đúng quy định.

- BHXH tỉnh và các đơn vị không thực hiện chi từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tập trung tại Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH.

- Riêng năm 2013, đối với các lớp đào tạo bồi dưỡng tại Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH tổ chức học từ tháng 7/2013 trở về trước BHXH tỉnh và các đơn vị thực hiện hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ cho CBCC được cử đi học theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng tổ chức học từ tháng 8/2013 trở đi, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này. BHXH Việt Nam thực hiện điều chỉnh dự toán chi quản lý bộ máy năm 2013 của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, BC (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2913/BHXH-BC năm 2014 hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho cán bộ công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.118