Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 277/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về việc trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 277/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 23/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/LĐTBXH-KHTC
V/v trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được đề nghị của một số địa phương về cho thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện, về việc này Bộ có ý kiến như sau:

Trong những năm qua, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đáp ứng yêu cầu về quản lý đối tượng, quản lý kinh phí và thực hiện chính sách khác đối với người có công. Việc thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công không chỉ đơn thuần là chi tiền cho đối tượng mà còn phải đảm bảo yêu cầu quản lý đối tượng gắn với việc chăm sóc người có công trên địa bàn của các cấp chính quyền. Vì vậy, việc thay đổi cơ quan chi trả trợ cấp cần phải được nghiên cứu, đánh giá và triển khai một cách thận trọng, tránh việc xáo trộn trong thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của đối tượng cũng như phong tục tập quán và trách nhiệm chăm sóc người có công của các cấp chính quyền địa phương. Theo phản ánh của một số địa phương đề nghị thí điểm chi trả trợ cấp qua hệ thống Bưu điện, tuy nhiên cơ quan Bưu điện và các địa phương chưa có đề án, phương án triển khai cụ thể, chưa có đánh giá tác động, những ưu điểm và hạn chế, mức phí chi trả và các vấn đề liên quan đến cán bộ đang ký hợp đồng chi trả với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nên chưa có căn cứ để triển khai thí điểm.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang yêu cầu một số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đề nghị thí điểm (Quảng Nam, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Đăk Nông) xây dựng Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện để lấy ý kiến phản biện, đánh giá những ưu điểm, hạn chế...báo cáo Bộ xem xét, quyết định. Do vậy, trước mắt Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh tiếp tục thực hiện hình thức chi trả trợ cấp theo hướng dẫn của Bộ như hiện nay, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đối tượng, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp ưu đãi đối với người có công trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 277/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về việc trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202