Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 276/BNN-KH năm 2017 về xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng cho các tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 276/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 10/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 276/BNN-KH
V/v xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng, h/c sát trùng cho các tỉnh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai;
- Cục Trồng trọt, Cục Thú y;
- Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương;
- Công ty cổ phần Giống cây trồng- Vật nuôi Thừa Thiên Huế;
- Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Công ty Giống rau quả Trung ương.
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO
- Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y
- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO
- Công ty TNHH Tân An

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Giao cho các đơn vị dự trữ xuất không thu tiền hạt giống lúa, ngô, rau và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia, với số lượng như sau:

- Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương xuất dự trữ quốc gia 658 tấn hạt giống lúa và 185 tấn hạt giống ngô.

- Công ty cổ phần Giống cây trồng- Vật nuôi Thừa Thiên Huế xuất dự trữ quốc gia 95 tấn hạt giống lúa.

- Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam xuất dự trữ quốc gia 770,4 tấn hạt giống lúa, 77,4 tấn hạt giống ngô và 5 tấn hạt giống rau.

- Công ty Giống rau quả Trung ương xuất dự trữ quốc gia 23 tấn hạt giống rau.

- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO xuất dự trữ quốc gia 150.000 liều vắc xin dịch tả lợn, 60.000 liều vắc xin LMLM 2type (O,A) và 50.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y NAVETCO xuất dự trữ quốc gia 30.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine.

- Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO xuất dự trữ quốc gia 20.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

- Công ty TNHH Tân An xuất dự trữ quốc gia 105 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min.

2. Cục Trồng trọt, Cục Thú y căn cứ vào yêu cầu về chủng loại hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng đgiao cho các đơn vị dự trữ xuất, cấp cho các tỉnh sau đây:

- Thừa Thiên Huế: 95 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô, 20 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Đà Nng: 100 tấn hạt giống lúa, 2 tấn hạt giống rau, 5 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 10.000 liều vắc xin LMLM 2type (O,A), 100.000 liều vắc xin dịch tả lợn.

- Quảng Nam: 168 tấn hạt giống lúa, 50 tấn hạt giống ngô, 5 tấn hạt giống rau, 20 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min, 20.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine, 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine, 20.000 liều vắc xin LMLM 2type (O,A), 50.000 liều vắc xin dịch tả lợn.

- Quảng Ngãi: 5 tấn hạt giống ngô và 7 tấn hạt giống rau.

- Phú Yên: 70 tấn hạt giống lúa, 37,4 tấn hạt giống ngô và 7 tấn hạt giống rau.

- Khánh Hòa: 250 tấn hạt giống lúa, 20 tấn hạt giống ngô, 2 tấn hạt giống rau, 50 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine, 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

- Bình Thuận: 250 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô, 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid, 30.000 liều vắc xin LMLM 2type (O,A).

- Ninh Thuận: 200 tấn hạt giống lúa, 20 tấn hạt giống ngô, 10 tấn hóa chất sát trùng Chlorine 65% min, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Lâm Đồng: 270,4 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 5 tấn hạt giống rau.

- Gia Lai: 120 tấn hạt giống lúa và 10 tấn hạt giống ngô.

Tổng cộng: 1.523,4 tấn hạt giống lúa; 262,4 tấn hạt giống ngô, 28 tấn hạt giống rau, 105 tấn Chlorine, 50.000 lít Benkocid, 30.000 lít Han-Iodine, 20.000 lít Vetvaco-Iodine, 60.000 liều LMLM 2type (O,A) và 150.000 liều vắc xin dịch tả lợn.

3. Các đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói nhỏ, vận chuyển, giao hạt giống, hóa chất sát trùng dự trữ tại trung tâm huyện, thị xã của các tỉnh nói trên; việc xuất dự trữ quốc gia theo đúng Luật Dự trữ quốc gia và Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyn, giao nhận hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn xem xét, giải quyết để cấp kinh phí và bổ sung vốn dự trữ.

4. Đơn vị tiếp nhận hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương phải được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền.

5. Đề nghị UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai tự chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, phân b, sử dụng số hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng đúng đối tượng, đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp tại địa phương; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đtổng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (đ
b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- Tổng cục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 276/BNN-KH năm 2017 về xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây trồng, hóa chất sát trùng cho các tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178