Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC cắt giảm tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công

Số hiệu: 2751/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 23/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/LĐTBXH-KHTC
V/v: Cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Người có công;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; căn cứ Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020, Bộ hướng dẫn Cục Người có công và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm 10% dự toán chi quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Các đơn vị sử dụng ngân sách được giao dự toán từ nguồn kinh phí chi quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

2. Phương thức xác định số cắt giảm, tiết kiệm:

Số dự toán cắt giảm = (A-B) x 10%, trong đó:

+ A: Là tổng dự toán chi công tác quản lý được giao năm 2020.

+ B: Là dự toán đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2020.

Cục trưởng Cục Người có công và Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với dự toán đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 để xác định dự toán thực hiện cắt giảm, tiết kiệm 10% chi công tác quản lý còn lại 6 tháng cuối năm 2020; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí lại hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; hạn chế chi công tác hội nghị, hội thảo; tăng cường quản lý, chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả các nhiệm vụ chi công tác quản lý trong phạm vi dự toán sau khi đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm.

Báo cáo của Cục Người có công và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố (theo biểu mẫu kèm theo) gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 27/7/2020 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sau thời hạn nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chưa có báo cáo xác định số cắt giảm, tiết kiệm kinh phí chi công tác quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ tự xác định số cắt giảm, tiết kiệm trên cơ sở dự toán đã giao năm 2020 tại Quyết định số 2010/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Lê Tấn Dũng;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC về cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối ngày 23/07/2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.393

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!