Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2680/BTC-KHTC năm 2019 về thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2680/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Thị Nhung
Ngày ban hành: 11/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2680/BTC-KHTC
V/v thực hiện NĐ số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, hệ thng thuộc Bộ thực hiện:

1. Về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung:

Đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các đơn vị, đề xuất phương án xử lý xe ô tô dôi dư (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6/2019.

2. Về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng:

Đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ: (i) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP thực hiện xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/4/2019; (ii) Rà soát, sắp xếp xe ô tô chuyên dùng hiện có và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính).

3. Các đơn vị, hệ thống chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào phn mềm quản lý tài sản nội ngành theo quy định.

Đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BTRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Ngô Thị Nhung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2680/BTC-KHTC năm 2019 về thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


525

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75