Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2669/BHXH-TCKT năm 2014 xử lý kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2669/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2669/BHXH-TCKT
V/v xử lý kinh phí cấp trùng thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Công văn số 8228/BTC-HCSN ngày 20/6/2014 của Bộ Tài chính về việc xử lý kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Về xử lý số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT theo kết luận của KTNN

Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) kinh phí cấp trùng thẻ BHYT của KTNN là số tiền cấp trùng thẻ BHYT cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cấp chậm, thu thừa... trong 3 năm 2010, 2011, 2012. Nếu BHXH các tỉnh thực hiện nộp NSNN toàn bộ số tiền này thì sẽ trùng với số tiền nộp NSNN do cấp trùng thẻ BHYT của 2 năm 2011, 2012 theo kết luận của Bộ Tài chính và Công văn số 549/BTC-HCSN ngày 13/01/2014 về việc xử lý đối với số kinh phí NSNN hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT. Vì vậy, để đảm bảo việc thực hiện nộp NSNN không bị trùng lắp, BHXH Việt Nam đã kiến nghị KTNN tách riêng số liệu trùng thẻ BHYT theo từng năm, từng nhóm đối tượng. Yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với KTNN để tách riêng số liệu theo từng năm, từng nhóm đối tượng. Sau khi có số liệu chính thức của KTNN, BHXH Việt Nam sẽ cấp kinh phí từ quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho BHXH tỉnh hoàn trả NSNN theo hướng dẫn tại Công văn số 549/BTC-HCSN và Công văn số 893/BHXH-TCKT ngày 19/3/2014 của BHXH Việt Nam về việc hoàn trả NSNN số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT.

2. Về thực hiện nộp NSNN kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2011, 2012 theo kết luận của Bộ Tài chính

Ngày 19/3/2014, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 893/BHXH-TCKT hướng dẫn BHXH các tỉnh hoàn trả NSNN số tiền đóng, hỗ trợ đóng BHYT do cấp trùng thẻ BHYT theo kết luận của Bộ Tài chính và đã cấp đủ kinh phí theo kết luận của Bộ Tài chính để BHXH các tỉnh thực hiện hoàn trả ngân sách địa phương, đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam trước ngày 31/3/2014. Đến nay, còn BHXH một số tỉnh chưa chuyển tiền nộp ngân sách địa phương kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2011, 2012. Yêu cầu BHXH tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính để làm thủ tục chuyển tiền nộp ngân sách địa phương theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 549/BTC-HCSN và Công văn số 893/BHXH-TCKT , không thực hiện bù trừ với số kinh phí ngân sách địa phương còn phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các năm tiếp theo.

Yêu cầu BHXH tỉnh thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn tại công văn này, báo cáo kết quả thực hiện và phô tô chứng từ chuyển tiền nộp ngân sách địa phương gửi về BHXH Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và KTNN. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: BT, CSYT, ST;
- Lưu: VT, TCKT (04).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2669/BHXH-TCKT năm 2014 xử lý kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84