Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2654/BXD-KTXD năm 2017 về hướng dẫn thanh toán giá ca máy chờ đợi trong hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2654/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2654/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thanh toán giá ca máy chờ đợi trong hợp đồng thi công xây dựng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đạt Phương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 314/ĐP-QLDA1 ngày 19/10/2017 của Công ty cổ phần Đạt Phương đề nghị hướng dẫn thanh toán giá ca máy chờ đợi trong hợp đồng thi công xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ nội dung văn bản số 314/ĐP-QLDA1 ngày 19/10/2017 thì giá ca máy chờ đợi trong dự toán công tác đảm bảo giao thông đường thủy của gói thầu B13-14 – Xây dựng Cầu Thắm trên QL10 tỉnh Thanh Hóa được lập và phê duyệt theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thi công xây dựng công trình. Việc xác định giá ca máy chờ đợi trong dự toán theo hướng dẫn của Thông tư này như nêu tại văn bản số 314/ĐP-QLDA1 là phù hợp quy định tại thời điểm lập dự toán.

2. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng gói thầu B3-14/HĐKT phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng, không trái quy định của hồ sơ thầu, đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư.

Công ty cổ phần Đạt Phương căn cứ hướng dẫn trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2654/BXD-KTXD năm 2017 về hướng dẫn thanh toán giá ca máy chờ đợi trong hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.214
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102