Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 265/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 265/BNN-HTQT
V/v cho phép tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức AKECU – Hàn Quốc cho Viện Khoa học Lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Xét đề nghị của Viện Khoa học Lâm nghiệp tại công văn số 29/KHLN-KH ngày 20/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý cho phép Viện Khoa học Lâm nghiệp được tiếp nhận khoản kinh phí do tổ chức AKECU tài trợ với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung: Thăm quan, nghiên cứu các mô hình phục hồi rừng: Học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các nước Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

2. Tổ chức tài trợ: AKECU (Hàn Quốc)

3. Đơn vị xin tài trợ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4. Tổng kinh phí: 14.270 USD (Mười bốn ngàn hai trăm bảy mươi đôla Mỹ).

5. Hình thức cấp vốn: Viện trợ Phi chính phủ nước ngoài

6. Thời gian thực hiện: 2010 -  2011

Đề nghị Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có liên quan làm các thủ tục tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản viện trợ nêu trên đúng mục đích, tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý tài chính vốn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định của Chính phủ số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ KTĐN);
- Vụ Tài chính;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, HTQT (NTNM).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 265/BNN-HTQT ngày 27/01/2011 cho phép tiếp nhận khoản viện trợ của tổ chức AKECU – Hàn Quốc cho Viện Khoa học Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.545

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!