Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2607/BXD-KTXD năm 2017 về Chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2607/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2607/BXD-KTXD
V/v: Chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1014/VEC-TĐ ngày 05/4/2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc thỏa thuận chỉ số giá nhân công xây dựng cho các gói thầu thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá nhân công xây dựng:

- Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 2275/VKT/ĐT ngày 12/10/2017 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

- Các chỉ số giá nhân công xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá nhân công trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá nhân công xây dựng nêu tại phụ lục kèm theo văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của gói thầu A8, gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo văn bản số 2607/BXD-KTXD ngày 01/11/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
GÓI THẦU A8 - DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Thời điểm gốc: Tháng 6/2009 = 100

Đơn vị tính: %

STT

Thời điểm tính toán

Vùng/ khu vực tính toán

Tỉnh Lào Cai (huyện Bảo Thắng, thành phố Lào Cai)

1

Tháng 02/2017

204,36

2

Tháng 3/2017

204,36

3

Tháng 4/2017

204,36

4

Tháng 5/2017

204,36

5

Tháng 6/2017

204,36

6

Tháng 7/2017

204,36

7

Tháng 8/2017

204,36

8

Tháng 9/2017

204,36

9

Tháng 10/2017

204,36

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo văn bản số 2607/BXD-KTXD ngày 01/11/2017 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
ÁP DỤNG CHO GÓI THẦU AN TOÀN GIAO THÔNG THUỘC DỰ ÁN
XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Thời điểm gốc: Tháng 6/2009 = 100

Đơn vị tính: %

STT

Thời điểm tính toán

Vùng/ khu vực tính toán

TP Hà Nội

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Lào Cai

1

Tháng 3/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

2

Tháng 4/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

3

Tháng 5/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

4

Tháng 6/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

5

Tháng 7/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

6

Tháng 8/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

7

Tháng 9/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

8

Tháng 10/2017

204,82

250,09

200,41

210,83

199,59

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2607/BXD-KTXD năm 2017 về Chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu A8 và gói thầu An toàn giao thông thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


837
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49