Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2592/BGDĐT-KHTC 2020 Thực hiện Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo 2021

Số hiệu: 2592/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/BGDĐT-KHTC
V/v Chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, ngày 26/5/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1825/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2015, thời hạn nộp báo cáo là 30/6/2020. Đến nay đã quá thời hạn nhưng vẫn còn rất nhiều tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo (danh sách gửi kèm), đây là báo cáo quan trọng của ngành và của địa phương, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển giáo dục 10 năm 2021-2030.

B Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo và các sở/ngành liên quan nghiêm túc thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời (Vụ Kế hoạch - Tài chính, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và file báo cáo qua email: vukhtc@moet.gov.vn) trước ngày 20/7/2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Sau ngày 20/7/2020 địa phương nào không nộp báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổng hợp báo cáo Chính phủ để cân đối dự toán ngành.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- GĐ Sở GDĐT tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Trung tâm Truyền thông giáo dục;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

DANH SÁCH

CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯA NỘP BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DỰ TOÁN NSNN 2021 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2021-2025
(Kèm theo công văn số: 2592/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2020)

TT

Tỉnh/thành phố

Báo cáo PTGD 2021 và KH 5 năm 2021-2025

Ngày nhận

Ghi chú

E-office/Bản cứng

Bản mềm (mail)

1

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

2

Quảng Ninh

 

 

 

 

3

Hải Phòng

 

 

 

 

4

Thái Bình

 

 

 

 

5

Hà Giang

 

 

 

 

6

Cao Bằng

 

 

 

 

7

Tuyên Quang

 

 

 

 

8

Yên Bái

 

 

 

 

9

Thái Nguyên

 

 

 

 

10

Hà Tĩnh

 

 

 

 

11

Quảng Bình

 

 

 

 

12

Quảng Trị

 

 

 

 

13

Thừa Thiên Huế

 

 

8.7.20

thiếu Báo cáo

14

Quảng Nam

 

 

 

 

15

Quảng Ngãi

 

 

 

 

16

Phú Yên

 

 

 

 

17

Ninh Thuận

 

 

 

 

18

Kon Tum

 

 

 

 

19

Đắk Lắk

 

 

10.7.20

thiếu Báo cáo

20

Đắk Nông

 

 

 

 

21

Bình Phước

 

 

 

 

22

Bình Dương

 

 

 

 

23

Đồng Nai

 

 

 

 

24

Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

 

 

25

Long An

 

 

 

 

26

Tiền Giang

 

 

 

 

27

Trà Vinh

 

 

 

 

28

Vĩnh Long

 

 

 

 

29

An Giang

 

 

 

 

30

Cần Thơ

 

 

 

 

31

Sóc Trăng

 

 

 

 

32

Bạc Liêu

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2592/BGDĐT-KHTC ngày 16/07/2020 về chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 kế hoạch 5 năm 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.545

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!