Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2487/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2487/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

06 tỉnh/TP chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

Ngày 19/6/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 2487/LĐTBXH-KHTC về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng với những nội dung như sau:

- Mở rộng thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 06 địa phương, gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Kạn;

- Các địa phương khác tiếp tục thực hiện công tác quản lý, chi trả trợ cấp chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Thông tư liên tịch 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009;

- Căn cứ kết quả thí điểm, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, chi trả trợ cấp trong thời gian tiếp theo.

Công văn 2487/LĐTBXH-KHTC được gửi đến sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để biết, quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2487/LĐTBXH-KHTC
V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được thực hiện qua mô hình chi trả trợ cấp 3 bên thông qua ký Hợp đồng trách nhiệm chi trả giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ chi trả (theo Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) từ năm 2009 đến nay cho thấy mô hình này có nhiều ưu điểm, đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời gắn trách nhiệm của ngành trong việc chăm lo đời sống của người có công tại địa phương. Tuy nhiên, ở một số địa phương còn việc chậm chi trả, chậm cắt giảm trợ cấp đối với các đối tượng không được hưởng trợ cấp. Đ có cơ sở nghiên cứu, từng bước đổi mới công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng nhằm nâng cao hơn nữa việc quản lý, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong thời gian tới, Bộ đã có Công văn số 2405/LĐTBXH-KHTC ngày 29/6/2016 về việc hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tổng kết, đánh giá công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và đề xuất, lựa chọn mô hình chi trả trợ cấp trong thời gian tới.

Trên cơ sở tổng hp báo cáo của các địa phương, báo cáo đánh giá kết quả bước đầu thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đồng ý mở rộng thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 06 địa phương, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nng và các tỉnh Đắk Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Kạn. Các địa phương khác tiếp tục thực hiện công tác quản lý, chi trả trợ cấp chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng như hiện nay. Căn cứ kết quả thí điểm, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, chi trả trợ cấp trong thời gian tiếp theo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các địa phương biết, quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2487/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.898

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140