Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2421/BTC-NSNN năm 2014 không sử dụng ngân sách cho doanh nghiệp vay, tạm vay do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2421/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 26/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421/BTC-NSNN
V/v: không sử dụng ngân sách cho doanh nghiệp vay, tạm vay

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua theo dõi nắm tình hình, thời gian qua có địa phương đã dùng ngân sách địa phương để cho doanh nghiệp vay, sau đó doanh nghiệp không trả được nợ cho ngân sách, dẫn đến khó khăn, phức tạp trong xử lý. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương không có nhiệm vụ cho doanh nghiệp vay hoặc tạm vay, trừ việc thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 14719/BTC-NSNN ngày 26/10/2012 của Bộ Tài chính (ngân sách địa phương cho các doanh nghiệp tạm ứng vốn dự trữ hàng hóa bình ổn giá). Vì vậy, việc địa phương dùng ngân sách địa phương để cho doanh nghiệp vay hoặc tạm vay là không đúng quy định của pháp luật.

Đ nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, không sử dụng ngân sách địa phương cho doanh nghiệp vay và tạm vay, trừ việc thực hiện Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn giá theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 14719/BTC-NSNN ngày 26/10/2012 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương biết và chỉ đạo các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng;
- Các Đ/c lãnh đạo Bộ;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
KBNN, Cục TCDN, Vụ TCNH, Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, Vụ NSNN. (226)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2421/BTC-NSNN năm 2014 không sử dụng ngân sách cho doanh nghiệp vay, tạm vay do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224