Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2309/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 17/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2309/LĐTBXH-KHTC
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của Bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục: Bảo trợ xã hội, Người có công, Phòng, Chống tệ nạn xã hội;
- Các đơn vị Nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công;
- Các đơn vị Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trực thuộc Bộ.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 1029/BTNMT-KH ngày 30/3/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của các Bộ, ngành (kèm theo); Bộ yêu cầu các đơn vị:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước bảo vệ môi trường năm 2014 và 2015 (theo hướng dẫn tại phụ lục 1 công văn 1029/BTNMT-KH):

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý của đơn vị;

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường (thực hiện 2014 và ước thực hiện 2015);

- Kiến nghị và đề xuất.

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2016 (theo hướng dẫn tại phụ lục 2 và 3 công văn số 1029/BTNMT-KH).

Yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016 và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6/2015 để tổng hợp vào kế hoạch chung gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, ngoài công văn đề nghị đơn vị gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trọng Đàm (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2309/LĐTBXH-KHTC ngày 17/06/2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.897

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209