Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 228/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng đối với dự toán công trình lập theo TT số 04/2005/TT-BXD

Số hiệu: 228/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng đối với dự toán công trình lập theo TT số 04/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

 

Trả lời văn bản số 2312/CV-TCT-KTTC ngày 29/12/2005 của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng đối với dự toán công trình lập theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí vật liệu trong chi phí trực tiếp bao gồm cả giá trị vật liệu do Chủ đầu tư cung cấp. Vì vậy, khi lập dự toán xây dựng công trình và thanh toán phần chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được tính trên cả phần giá trị vật tư do Chủ đầu tư cung cấp.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTC. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Đinh Tiến Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 228/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng đối với dự toán công trình lập theo TT số 04/2005/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.174
DMCA.com Protection Status