Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2248/TTg-QHQT bổ sung kinh phí và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2248/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2248/TTg-QHQT
V/v bổ sung kinh phí và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10505/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt bổ sung kinh phí và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung 10.470.000 USD cho Dự án trên (gồm vốn ODA tương đương 9.520.000 USD và vốn đối ứng tương đương 950.000 USD), đồng thời gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31 tháng 12 năm 2013.

2. Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố tham gia Dự án chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn đối ứng, bảo đảm triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với WB để bổ sung kinh phí và gia hạn thời gian thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2248/TTg-QHQT bổ sung kinh phí và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.845

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159